Om Milex Norge AS

Milex Norge AS er et norsk firma innenfor kvinnehelse som drives av fagfolk med inngående produktkompetanse.
Daglig leder i Milex Norge AS er gynekolog dr. med. Bjarne Chr. Sollie-Eriksen. Han arbeidet ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim fra 1976 til 1991.  Der bygde han opp poliklinikk for urogynekologi. Han arbeidet deretter 3 år som overlege ved Kvinneklinikken, Haugesund sykehus før han drev sin egen gynekologipraksis fra 1994 til 2016. Han har i alle år brukt Milex sine kvalitetsprodukter i sin praksis.  
I 1997 fikk Milex Norge AS store økonomiske problemer. For å  beholde produktene i Norge gikk dr. Sollie-Eriksen sammen med to gynekologer i Bergen og kjøpte firmaet som siden har vært forhandler av kvinnehelseprodukter fra USA og Italia med mange fornøyde kunder.

92815878

©2018 Milex Norge AS. Laget av Bedriftsopplysningen 1882.no AS