92815878

©2018 Milex Norge AS. Laget av Bedriftsopplysningen 1882.no AS

Om Milex Norge AS

Milex Norge AS er et norsk firma innenfor kvinnehelse som drives av fagfolk med inngående produktkompetanse.
Daglig leder i Milex Norge AS er gynekolog dr. med. Bjarne Chr. Sollie-Eriksen. Han arbeidet ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim fra 1976 til 1991.  Der bygde han opp poliklinikk for urogynekologi. Han arbeidet deretter 3 år som overlege ved Kvinneklinikken, Haugesund sykehus før han drev sin egen gynekologipraksis fra 1994 til 2016. Han har i alle år brukt Milex sine kvalitetsprodukter i sin praksis.  
I 1997 fikk Milex Norge AS store økonomiske problemer. For å  beholde produktene i Norge gikk dr. Sollie-Eriksen sammen med to gynekologer i Bergen og kjøpte firmaet som siden har vært forhandler av kvinnehelseprodukter fra USA og Italia med mange fornøyde kunder.